Om kampsport

Muay Thai

Det kan förvåna många när kampsport presenteras som en av de största tävlings- och träningsaktiviteterna i Sverige. Men mycket beror på att det är ett så brett område av sporter. I samlingsnamnet finner man många mindre sporter som tillsammans har haft sin plats i topp tio under en väldigt lång tid. Att populariteten överaskar kan bland annat bero på att de traditionella kampsporterna inte får särskilt mycket uppmärksamhet i etablerad media även om traditionell budo och andra former är mycket folkkära hos både vuxna som barn.

Det finns väldigt många variationer av budo, som är det japanska samlingsnamnet som betyder krigsväg, och nedan presenteras de allra populäraste.

Japanska

De moderna formerna, också kallade för Gendai budo, är också de allra populäraste i Sverige. Bland dem finner man Judo där några svenskar på senare år haft internationell framgång. Varianten kännetecknas av att båda tävlande har på sig en dräkt som kallas för gi. Målet med kampen mellan kombattanterna är att antingen kasta sin motståndare eller göra ett grepp som tvingar till underkastelse. I Judo förekommer inga slag eller sparkar.

En annan omtyckt gren är karaten som är en stående form där både ben och nävar kommer till användning då man både sparkar och slår sin motståndare. Man kan även ägna sig åt Kata vilket bäst översätts till karatens konst. Då fokuserar man enskilt enbart på hur rörelser utförs och att uppnå perfektion utan att det förekommer någon motståndare eller kampmoment.

Andra kampsporter som tillhör denna klass är Aikido, Kendo, Jujutsu, Taido och Sumo.

Kinesiska

När man talar om de varianter som kommer från Kina handlar det i mångt och mycket om Kung Fu och Wushu. Dessa varianter kan brytas ner i ännu fler stilar då de är mycket breda begrepp om vad som finns inom ramen för denna form av kampsport.
Tävlingsformen i modern Wushu kallas för Sanshou eller Sanda. I Sverige och i väst i övrigt tävlar man i ring och har skydd för ben och huvud och boxningshandskar används. Motsvarigheten till Karatens Kata är Taolu där man utför formerna både med vapen och utan på en stor matta.
Andra stilar som man kan möta är Baguazhang, Choy Lee Fut, Eagle Claw, Wing Chun, Nord- och Sydshaolin.

Koreanska

När det kommer till kampsporter från Korea är det en som helt klart dominerar och det är Taekwondo. Denna form av kampsport har länge varit populär i Sverige och är en gren som man kan tävla med i de olympiska spelen (OS). Taekwondo kännetecknas av att fokus i mångt och mycket ligger på sparkar. I tävling så har båda kombattanter dräkt på sig samt skydd för ben, kropp och huvud. I den moderna utrustningen finns det sensorer som visar träffar och som hjälper att avgöra vem som segrat.

Andra varianter är Hapkido, Tang soo do, Soo Bahk Do och Subakki.